csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 21.10.2020
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
19.10.2020
4.11.2020
Rozhodnutí o umístění stavby "Polom - Suchdol n.O., BC"
Krajský úřad MSK Ostrava
79/2020 Ostatní dokumenty
19.10.2020
4.11.2020
Záměr pronájmu - zahrádka v lokalitě "Školní zahrada"
Městys Suchdol nad Odrou
78/2020 Pronájem majetku
14.10.2020
16.11.2020
VV - opatření obecné povahy - DPS
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy
77/2020 Ostatní dokumenty
14.10.2020
nikdy
Mimořádné opatření č. 28/2020
Krajská hygienická stanice Ostrava
76/2020 Ostatní dokumenty
9.10.2020
31.10.2020
Oznámení o výkonu zeměměřických činností
Zeměměřický úřad Praha
75/2020 Ztráty a nálezy, vyhlášení popisu věcí
9.10.2020
10.11.2020
Oznámení o zahájení ÚŘ výstavby NV - "Odb. ČD - Suchdol nad Odrou"
Stavební úřad ÚM Suchdol nad Odrou
74/2020 Ostatní dokumenty
9.10.2020
19.11.2020
VV - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Suchdol nad Odrou
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
73/2020 Ostatní dokumenty
23.9.2020
15.11.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
ČEZ Distribuce
71/2020 Ostatní dokumenty
1.9.2020
nikdy
Mimořádné opatření KHS MSK č. 22/2020
Krajská hygienická stanice MSK Ostrava
63/2020 Ostatní dokumenty
21.8.2020
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
61/2020 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2021
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad Nový Jičín
53/2020 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
52/2020 Ostatní dokumenty
9.7.2020
nikdy
Závěrečný účet za rok 2019
DSO SOMPO 2016
46/2020 Ostatní dokumenty
6.4.2020
31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
26/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 - 2022
DSO SOMPO 2016
2/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Rozpočet na rok 2020
DSO SOMPO 2016
1/2020 Ostatní dokumenty
10.12.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna
Ministerstvo zemědělství, Praha
95/2019 Ostatní dokumenty
3.9.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna

Ministerstvo zemědělství, Praha

69/2019 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio