csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 29.06.2022
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
28.6.2022
19.7.2022
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích - volby do ZM
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
43/2022 Ostatní dokumenty
28.6.2022
13.7.2022
Oznámení počtu členů zastupitelstva ve volbách do ZO
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
42/2022 Ostatní dokumenty
28.6.2022
13.7.2022
Usnesení z 19. zasedání ZM dne 27.06.2022
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
41/2022 Usnesení zastupitelstva
16.6.2022
4.7.2022
Záměr prodeje parc. č. 1646/2 a část 1646/4 v k.ú. Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou
40/2022 Prodej majetku
5.4.2022
31.12.2022
Aktualizace BPEJ v K.ú. Kletné - pověření ke vstupu na pozemky
Státní pozemkový úřad Nový Jičín
22/2022 Ostatní dokumenty
4.3.2022
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
14/2022 Ostatní dokumenty
4.1.2022
30.6.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
1/2022 Ostatní dokumenty
16.9.2021
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
61/2021 Ostatní dokumenty
6.1.2021
30.6.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
1/2021 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
52/2020 Ostatní dokumenty
6.4.2020
31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
26/2020 Ostatní dokumenty
10.12.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna
Ministerstvo zemědělství, Praha
95/2019 Ostatní dokumenty
3.9.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna

Ministerstvo zemědělství, Praha

69/2019 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio