Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru

Povinně zveřejňované informace - Suchdol nad Odrou

Městys Suchdol nad Odrou
 1. Oficiální název:
  Městys Suchdol nad Odrou

 2. Důvod a způsob založení:
  Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura:
  Zastupitelstvo městyse Suchdol n. O.
  Rada městyse Suchdol nad Odrou
  Výbory městyse

 4. Kontaktní spojení:
  Komenského 318
  742 01 Suchdol nad Odrou
  Česká republika (CZ)
  tel: 556 770 101
  fax: 556 713 210, 556 770 105
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Bankovní spojení:
  Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1765624389/0800

 6. Identifikační údaj IČ:
  IČ: 00298450

 7. Identifikační údaj DIČ:
  DIČ: CZ00298450

 8. Rozpočet v tomto roce:
  Najdete zde

 9. Žádosti o informace:
  Žádost o informace se přijímá na úřadu městyse v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena, - jaká konkrétní informace je požadována, - kdo žádost podává.
  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 11. Opravné prostředky:
  Způsob odvolání a jeho obsah: - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně, - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
  O odvolání rozhoduje: - obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, - krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 12. Formuláře:
  Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

 14. Nejdůležitější předpisy:
  Najdete zde

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:


 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
  Najdete zde

 17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
  Základní škola Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Přečteno: 26408
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio